У нас вже тренуються

Микита, IТ-фахIвець

В нашому колI багато стереотипIв. Стереотип образу неспортивного IT-фахIвця, стереотип травмонебезпечностI кросфIту...НашI клIЄнти руйнують цI стереотипи, маючи спортивний та здоровий вигляд завдяки тренуванням у СrossFit Vinnytsia.

Олена, студент

Чому студенти надають переваги кросфIт - тренуванням? Надзвичайна атмосфера здорового способу життя, однодумцI, якI подIляють твої погляди на спорт, I, звичайно, результат - здорове, спортивне тIло та енергIя, яку надають тренування. Все це об’Єднує I допомагаЄ досягати нових успIхIв!

СергIй, КМС з важкоI атлетики

Спортсмени та тI, хто спорт вже залишив, але бажаЄ зберегти високI показники - також клIЄнти СrossFit Vinnytsia. КросфIт не конфлIктуЄ, а, навпаки, органIчно поЄднуЄться з будь-яким видом спорту, оскIльки розвиваЄ всI фIзичнI якостI людини.

Роман, пIдприЄмець

ОфIснI працIвники, пIдприЄмцI, бухгалтери, вчителI цIнують кросфIт за можливIсть забути та залишити поза межами клубу всI турботи, незавершенI справи, акти з постачальниками, неперевIренI зошити... ТIльки ви та ваша наполегливIсть у досягненнI результату. Як приЄмний бонус - всI, хто займаЄться кросфIт, вIдмIчають емоцIйне пIднесення та бажання «звернути гори» пIсля тренування. Одже, всI «невIдкладнI» справи завершуються легко та швидко:)

ПолIна, фотограф

Люди творчих професIй постIйно потребують наснаги та нових Iдей. НеймовIрно, але кросфIт I на таке здатен! Таке «перезавантаження», яке надаЄ кросфIт, здатне надати вам нових IмпульсIв до творчостI. Ми перевIряли - це дIЄ:)

Маринка, домогосподарка

Домогосподарки - це тI люди, яким нIчим зайнятися - стереотип ще той:) Ми знаЄмо, як багато у вас справ! КросфIт допомагаЄ знайти додаткову енергIю на новI досягнення та вIдволIктися вIд постIйних рутинних справ. Результат - домашнIй клопIт вже не дратуЄ, I навIть покращуються вIдносини у сIм’ї. Бонусом Є здоровий та спортивний вигляд!

Замовляйте безкоштовне пробне тренування

з ким ви будете тренуватися

Те, що кросфIт - тIльки для спортсменIв - найбIльш розповсюджений мIф. Звичайно, ви зможете тренуватися. Ваше навантаження буде зростати поступово, починаючись з елементарних вправ, якI може виконати будь-хто.

Звичайно. Не «може», а «повинен». З першого заняття з вами обов'язково проводиться IндивIдуальна консультацIя з приводу протипоказань I тренувальнI комплекси складаються з урахуванням ваших IндивIдуальних показникIв.

В СrossFit Vinnytsia заняття побудованI таким чином, що всI «груповI» заняття мають персональний пIдхIд. Тому ми так I називаємо нашI групи «персональнI заняття в группI». Це означаЄ, що у кожного своя тренувальна програма, в залежностI вIд його IндивIдуальних показникIв, досвIду тренування I т.д.

Головне - бажання:) А також залишайте замовлення на перше тренування на сайтI або телефонуйте нам за номером (068) 225 2250 - наш консультант вам зателефонуЄ I вIдповIдсть на всI запитання.

6 головних причин, чому вам варто тренуватися у СrossFit Vinnytsia

1
СrossFit Vinnytsia - перший та Єдиний афIльований кросфIт - клуб у ВIнницI. Це означаЄ, що ви можете бути впевненими у професIоналIзмI тренерського складу. СвIтова кросфIт-спIльнота дуже ретельно контролюЄ дотримання афIльованими клубами вимог до кросфIт-тренувань.
2
Заняття кросфIтом у СrossFit Vinnytsia пIдходять усIм категорIям людей - тому вас не повинен зупиняти ваш вIк, стать та попереднIй досвIд тренувань. Звичайно, Є протипоказання, але вони мIнIмальнI, всупереч мIфу, що кросфIт Є небезпеченим.


3
В СrossFit Vinnytsia ви можете обрати для себе тренування як в групI, так I IндивIдуально. Обираючи заняття в груповому форматI, ви отримуЄте IндивIдуальне навантаження з урахуванням ваших особливостей.
4
Тут ви можете знайти нових друзIв - однодумцIв - тих, кому також довподоби спорт та здоровий спосIб життя. Також у нас складаються дуже гармонIйнI пари, об’ЄднанI загальним Iнтересом.


5
СrossFit Vinnytsia - це атмосфера дружби, здорової спортивної конкуренцIї та можливIсть впIзнати самого себе з Iншого боку. Тут змIнюються не тIльки зовнIшньо - тут проходить внутрIшня робота над собою та досягаються головнI результати - змIна ставлення до себе I розумIння того, що ви здатнI та заслуговуЄте на бIльше, нIж маЄте сьогоднI.
6
Головне - ви значно покращуЄте усI фIзичнI показники - силу, витривалIсть, гнучкIсть, працездатнIсть сердцево-судинноI та дихальноI систем, потужнIсть, швидкIсть, координацIю, спритнIсть, баланс та точнIсть. Жодна система тренувань на таке не здатна, а кросфIт працюЄ саме так!

вIдгуки тих хто вже почав змIнюватися

26/05 — день вIдкритих дверей в Crossfit Vinnytsia

Чудова нагода приЄднатися до найбIльшої професIйної спортивної спIльноти ВIнницI. Приходьте самI та приводьте своIх друзIв!
Дата проведення: 26.05.2018
Час проведення: 12.00-14.00

перший афIлIйований кросфIт клуб у вIнницI

CrossFit Vinnytsia - перший та Єдиний афIлIйований CrossFit - клуб у ВIнницI. Це означаЄ, що ми ЄдинI у ВIнницI маЄмо право на проведення тренувань з кросфIту. Для перевIрки афIляцII ви можете скористатися картою на офIцIйному сайтI СrossFit - спIльноти.

залишилися питання? телефонуй!